SOHBET KÜRSÜSÜ
ANASAYFA GERİ
KALEM İZLERİNDEKİ MANALAR
30 Aralık 2017 Cumartesi 01:00Bilindiği gibi çağlardan çağlara geçen ve günümüze kadar gelen kentlere ruh ve dinamizm veren,kültür kaynaklarının başında sanat gelir.Sanat eseri ihmalcilik ve duyarsızlıkla üstleri küllerle kaplanırsa o kentin ruhu söner kaynağı akmaz olur.Yeni eserler meydana getirilmezse kendi kabuğu içinde kavrulur durur.Bence bir kentin,ruhunu canlandıran ,dinamizm veren sanatçılardır.Sanat eserleri ile uğraşanların çalışmaları ne denli başarılı ise kentteki kaynaklarda o denli coşkuyla akmaya başlar,gelişir,güzelleşir çevreye açılarak kendisini tanıtır.
Millet olarak duyarlı olmamızı gerektiren bir konu;sahip olduğumuz bu değerlerimizi yaşamak ve yaşatmaktır.Çünkü yücelmemiz bu değerlere bağlıdır,ayrıca bunları gelecekteki nesillere aktarmakta bizim görevimizdir.Onlara en güvenilir kültür belgesi olarak bakılmalıdır.Sanat eserleri insanların karmaşık iç dünyasından çıkar.Evrensel duygu ve düşüncelerin ürünüdür.Tıpkı arının bal yapması gibi,sonuçta ortaya yepyeni bir olgu çıkar.Sanat eserleri dar kalıplara sığdırılmamalı ,sanatçı özgür çalışmalı.Şunu yapacaksın bunu yazacaksın denildiği zaman düşünce ürünü olmaktan çok uzaklaşır ve zamanla’gereksiz’ bir uğraş olmaya yönelir.Oysa insanı diğer insanlardan ayırtan yaratma yeteneğidir ve özgür alanlarda oluşturulmalıdır .
Sanatı daha yakından tanımak için duyguların yoğunluğuna şöyle bir uzanmak yeter.Yüreği bunaltıcı sıcaklıktan kurtarmak için yapraklarını üzerine örter ve tatlı bir serinlik verir ,sonra da dallarını hafifçe sallayarak en güzel nağmeleriyle duygu yoğunluğunda bize eşlik eder.Ruha huzur veren eşi olmayan melodilerin bestelerini yapar.En güzel sesler ,en güzel renkler sağanak yağmurlar gibi boşalır üstümüze.Bazen meyvesini bir şiirde verir.O meyveyi yiyen ruh dillenir de dillenir .Beden büyülenişin biçimsiz lezzetinin dolaştığını hisseder kanında.Yürek dalga dalga bir ihtişamın içinde derinlerde ta derinlerde yüzerken bir beste çıkıverir ortaya.Güzel bir tablo gizlilikleri ortaya serer,bir heykel suskun olsa da düşünceyi simgeler .kuş cıvıltıları siner gözlerine ,eseri oluşturanın ruhunu taşır.
İnsan elinden çıkmış sanat yapıtlarında en güzeli insan zekasından süzülmüş en öz düşünceyi buluruz.Bir yaprak hışırtısı bir yıldız fısıltısı gibi.Dili çözülmedik daha nice güzellikler vardır sanatın içinde .Onu keşfeden sanat severler ne mutlu.
Sanat güzelliğin ifadesidir
Bu ifade ile oluşursa şiir
Nağme ile oluşursa müzik
Resim ile oluşursa ressamlık
Yontma,oyma ile olursa heykeltıraşlık
Bina ile oluşursa mimarlık olur
Mustafa Kemal ATATÜRK

ELLER BİLİRİM
Eller bilirim
Kuşun uçuş gülün açış saatlerini
Sevginin yedi renginde işleyen
Eller bilirim
Zamanı taşıyan damarlarında
Coşkuyla akan
Sevgi titreşimleriyle çırpınan
Yüreklerini ortaya koyan
Eller bilirim

Uzaklar gibi ölçülmez olan
Sessizliklerinden
Gerçekleşmeye hazır bilgiler olan
Eller bilirim
Dünya nimetlerinin
En kutsal olan hayatı
Ve de kendi ruhunu
Taşa toprağa demire veren
Eller bilirim
Bir tufan öncesini yaşayan
Bozulmayan büyünün kutsallığını taşıyan
Yağmurdan sonra karın saltanatını süren
Yıldızların yıldızdan
Ayın aydan
Günün günden fazlasını aktaran
Eller bilirim
Gözlerinin durgunluğundaki sessizlikleri
Yürek kıvrımlarındaki titreşimleri
Her manada mısralara sızan
Kalem izleriyle sevgi nağmeleri oluşturan
Eller bilirim


 


Benzer Haberler