• Mobil   • Site Haritası   • Webmail   • RSS                    

Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
    Üye Olmak İstiyorum
    Şifremi Unuttum

ŞİİRLER
YAZILAR / ÖYKÜLER
ÜNLÜ ŞAİRLER/ ŞİİRLERİ
GÜNCEL
SAĞLIK / YAŞAM

 

SON 3 ÜYEMİZ
Selpil ÇANKAYA
Aydın KILIÇARSLAN
Tolga MERAL

İYİKİ DOĞDUNUZ

HAFTANIN İNCİLERİ Tümü

ÖLÜMÜNE SEVMEKLE BAŞLAR HER HİKAYE
SENİ ONA YOLLADIM

SON YORUMLAR
ÖLÜMÜNE SEVMEKLE BAŞLAR HER HİKAYE
Var olun; var olunuz sizler. Tüm yüreğimle teşekk...
SENİ ONA YOLLADIM
SAYIN ; ERDOĞAN BEKTAŞ BEYEFENDİ ŞİİRİN...
ÖLÜMÜNE SEVMEKLE BAŞLAR HER HİKAYE
SAYIN ; GÜLÜM ÇAMLISOY HANIMEFENDİ ŞİİR...
KELEBEK
Sevgili Kardeşim; " Kelebek " Şiirin muh...
ÖLÜ ŞAİRİN GÜNCESİ
Tüm tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Var olun siz...
KELEBEK
Bütün güzellikler sizinle olsun Emeğinize, yúreği...
ÖLÜ ŞAİRİN GÜNCESİ
SAYIN ; GÜLÜM ÇAMLISOY HANIMEFENDİ ŞİİRİ...
BİR GÜLE VURULDUM VAK’İ EZELDEN
SAYIN ; HÜSEYİN ÜNSAL BEYEFENDİ ŞİİRİNİ...
HEP SEN DİYE KANIYOR İÇİMDEKİ YARALAR
SAYIN ; ERTÜRK DEMİRCİ BEYEFENDİ ŞİİRİN...
KELEBEK
SAYIN ;SELAHATTİN ÖZAY BEY EFENDİ ŞİİRİNİ...
OTİZM
03 Mayıs 2016 Salı 14:00
12
14
16
18


Otizm; konuşmada gecikmenin olması veya gelişmemesi, ilgi alanında sığlık, insanlar ile ilişki kurma yerine cansız nesnelerle ilgilenme, yaşıtlarıyla oyun oynamama ve tekrar edici basmakalıp davranışlarda bulunma ile kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur
 Otizmin Belirtileri
Eğer çocuğunuz:
Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
·  İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
·  Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
·  Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
·  Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
·  Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
·  Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
·  Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
·  Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
·  aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
·  Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
·  Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
·  Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,
·  otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.
 http://images.slideplayer.biz.tr/8/2284512/slides/slide_5.jpg
A. Sosyal Etkileşim Sorunları 
1. Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik: 
 Sıra dışı göz kontağı özellikleri: Göz kontağı hiç kurmamak, çok kısa         süreli kurmak ya da alışılmadık biçimde kurmak. Örneğin, birden bire gözlerini karşısındakinin gözlerine dikmek ve kaçırmak. 
Jest ve mimik kullanımında sınırlılık: Konuşurken çok az jest ve mimik kullanmak. 
Başkalarına ne kadar yakın ya da uzak duracağını ayarlayamamak: Sosyal ortamların gerektirdiği uzaklıkları ayarlayamamak; başkalarına fazla yakın ya da uzak durmak. 
Ses kullanımında sıra dışılık: Konuşurken alışılmadık ses kalitesi ve vurgu özellikleri göstermek. 
2. Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek: 
Arkadaşlık kurmakta zorlanmak: Çok az sayıda arkadaşa sahip olmak ya da hiç arkadaş edinememek. 
Akranlarla etkileşimde bulunmamak: Kendi yaşıtlarıyla oynamada, konuşmada vb. çok isteksiz davranmak; örneğin, yalnızca kendisinden çok küçük ya da büyük kişilerle etkileşmek. 
Yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek: Belli kişilerle, yalnızca belli ilgilere dayalı olarak (örneğin, favori konularda) etkileşimde bulunmak. 
Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak: Örneğin, işbirliğine dayalı oyunların kurallarına uymakta zorlanmak. 
3. Başkalarıyla zevk, başarı ya da ilgi paylaşımında sınırlılık: 
Yalnızlığı yeğlemek: Başkalarının genellikle aile üyeleriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte yaptığı pek çok şeyi (örneğin; TV izlemek, yemek yemek, oyun oynamak vb.) yalnız başına yapmayı yeğlemek. 
Belli olay ya da durumlara başkalarının dikkatini çekme çabası göstermemek: Örneğin; şaşırtıcı bir durum karşısında başkalarına işaret etmemek, bir şey başardığında başkalarıyla paylaşmamak vb. 
Sözel övgü karşısında tepki vermemek: Başkalarının kendisine yönelttiği övgü sözleri ya da sözel onaylamalar karşısında çok az tepki vermek ya da hiç tepki vermemek. Örneğin, hoşnutluk belirtisi göstermemek. 
4. Sosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık: 
Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak: Birileri kendisine seslendiğinde ya da kendisiyle etkileşmek istediğinde tepki vermemek, duymuyormuş ya da fark etmiyormuş gibi davranmak. 
Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik: Ortama birinin girmesi, ortamdan birinin çıkması, birinin konuşmaya başlaması gibi, başka çocukların çok ilgisini çeken bazı olaylar karşısında ilgisiz kalmak; böyle durumlarda, gülümseme gibi hoşnutluk ifadeleri ya da ağlama gibi hoşnutsuzluk ifadeleri göstermemek. 
Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik: Üzülen, ağlayan, kızan, sevinen vb. kişiler karşısında duyarsız davranmak; örneğin, üzgün birini rahatlatma çabası göstermemek. 

B. İletişim Sorunları 
5. Dil gelişiminde gecikme: 
İki yaşından büyük olup da tek bir sözcük bile söylememek. 
Üç yaşından büyük olup da iki sözcüklük basit ifadeler (örneğin, ‘baba git’) kullanmamak. 
Konuşmaya başladıktan sonra basit bir dilbilgisi yapısı kullanmak ya da belli yanlışları tekrarlamaya devam etmek. ,
6. Karşılıklı konuşmada zorluk: 
Karşılıklı konuşma başlatmada, sürdürmede ve sonlandırmada önemli sorunlar göstermek: Örneğin, bir kez konuşmaya başlayınca, konuşmayı uzun bir monolog şeklinde sürdürmek ve karşısındakilerin yorumlarını göz ardı etmek. 
Konuşma konularında seçicilik: Kendi favori konuları dışındaki konularda çok zor ve isteksiz olarak konuşmak. 
7. Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak: 
Başkalarının kendisine söylediklerini yinelemek. 
Televizyondan duyduklarını ya da kitaplardan okuduklarını, ilişkisiz zamanlarda ve bağlam dışı olarak yinelemek. 
Kendisinin uydurduğu ya da yalnızca kendisine anlam ifade eden sözleri yinelemek. 
Aşırı resmilik ve didaktiklik gibi konuşma özellikleri göstermek. 
8. Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun: 
Senaryolu oyunlarda sınırlılık: Oyuncaklarla evcilik, okulculuk, doktorculuk vb. hayali oyunlar oynamamak. 
Sembolik oyunlarda sınırlılık: Bir nesneyi başka bir nesne olarak (örneğin, küpü mikrofon olarak) kullanarak oyun oynamamak. 
Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynamak: Örneğin; topu zıplatmak yerine sürekli olarak bir eliyle vurmak, Legoları birbirine takıp bir şeyler yapmak yerine sıraya dizmek vb. 
Sosyal oyunlara karşı ilgisizlik: Küçük yaşlardayken, ‘ce-e’ vb. sosyal oyunlara karşı ilgi göstermemek. 

C. Sınırlı/Yinelenen İlgi ve Davranışlar 
9. Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak: 
İlgi takıntıları: Bazı konulara karşı aşırı ilgi duymak ve başka konuları dışlayarak sürekli o konularla ilgili konuşmak, okumak, ilgilenmek vb. istemek. 
Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak: Örneğin; astrofizik, uçak kazaları ya da sulama sistemleri. 
İlgi duyduğu konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak: Kendi favori konularındaki en ince ayrıntıları bile ezbere bilmek.
 10. Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık: 
Belli etkinlikleri her zaman belli bir sırayla yapmak istemek: Örneğin, arabanın kapılarını hep aynı sırayla kapatmak. 
Günlük rutinlerde değişiklik olmamasını istemek: Örneğin, eve gelirken hep aynı güzergâhı izlemek ya da eve geldiğinde önce televizyonu açıp sonra tuvalete gitmek. 
Günlük yaşamdaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek: En ufak bir değişiklik karşısında aşırı kaygılanmak ya da öfke nöbeti yaşamak. 
Değişiklikleri daha kolay kabullenebilmek için, meydana gelecek değişikliklerle ilgili önceden bilgi sahibi olmaya gereksinim duymak. 
11. Yinelenen (kendini uyarıcı) davranışlar: 
Sıra dışı beden hareketleri: Örneğin; parmak ucunda yürümek, çok yavaş yürümek, kendi ekseni etrafında dönmek, durduğu yerde sallanmak, farklı bir beden duruşuna sahip olmak vb. 
Sıra dışı el hareketleri: Örneğin; ellerini sallamak, parmaklarını gözlerinin önünde hareket ettirmek, ellerini farklı biçimlerde tutmak vb. 
12. Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar: 
Nesneleri sıra dışı amaçlarla kullanmak: Örneğin, oyuncak arabanın tekerleklerini çevirmek ya da oyuncak bebeğin gözlerini-açıp kapamak vb. davranışları tekrar tekrar yapmak. 
Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek: Örneğin, eline aldığı her nesneyi koklamak ya da gözlerinin önünde tutarak ve evirip-çevirerek incelemek. 
Hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek: Örneğin; tekerlek ya da pervane gibi dönen nesnelere, akan su ya da yanıp sönen ışık gibi hızlı hareket eden görüntülere uzun sürelerle bakmak. 
Nesne takıntıları: Bazı sıra dışı nesneleri (örneğin, bir silgi ya da küçük bir zincir parçası) elinden bırakmak ya da gözünün önünden ayırmak istememek. 
 
Otistik Bozukluk Tanısına İlişkin Ölçütler 
Amerikan Psikiyatri Birliği, otistik spektrum bozuklukları içinde yer alan otizm tanısı için: 
Çocuğun yukarıda sıralanan 12 belirtiden en az altısına sahip olmasını; 
Bu belirtilerden en az ikisinin sosyal etkileşim sorunları kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar) gelmesini kabul etmektedir. 
Ayrıca, bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce varlığı da aranmaktadır. 
Otistik spektrum bozukluğu şemsiyesi altında yer alan diğer kategoriler için daha farklı ölçütler söz konusudur. Örneğin, Asperger sendromu tanısı için, iletişim sorunları alanında herhangi bir belirti görülmemesi gerekmektedir. 
Otistik çocukların eğitiminde davranış değiştirme modeline dayalı eğitim programları kullanılır. Bunda da sıklıkla operant koşullanma teknikleri kullanılır. Operant koşullanma tekniklerinin kullanıldığı davranışçı modelde şu basamaklar takip edilir.
1-Çocuğun var olan performansını belirleme ve hangi alanda beceri eksikliği olduğunu saptama.
2-Beceri eksiklikleri belirlendikten sonra bu becerileri kendi içinde alt basamaklara ayırma
3-Alt basamaklara ayrılan beceriler tek tek uygun programlar içinde geliştirilir.
4-Çocuğun verdiği olumlu tepkiler ödüllendirilir.
Otistik çocukların eğitiminde öncelikle öğretilmek istenen ya da ortadan kaldırılmak istenen davranış belirlenmektedir. Gözlenen olumsuz davranışların sıklığının azaltılması ya da olumlu davranışların öğretilmesi ve kalıcı olabilmesinde de yardım ve ödül gibi teknikler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Otistik çocuğa verilen farklı uyarıcılarda yeni davranış öğrenmesinde etkili olduğu görülmüştür.
Kullanılan teknikler;
 
Yardım
çocuğun istenilen tepkiyi vermesini sağlamak için kullanılan uyarıcıdır.
A) Fiziksel yardım: Çocuğa bir davranışı ilk öğrenmeye başladığında öncelikli olarak kullanılan yardım şeklidir. Örnek olarak çocuğa “bana bak” uyarısı verildiğinde çocuk göz kontağı kurmuyorsa çocuğun çenesinden tutarak yetişkinini yüzüne bakması ve göz göze gelmesi sağlanır.
B) İşaret yardımı: Bu tür yardımda öğretilmek istenene davranış işaretle gösterilir. Örneğin parmak ile işaret teme, başın “evet” anlamında öne arkaya sallanması 
C) Sözel yardım: Yeni bir davranışın kazandırılmasında kullanılan uyarıcının daha açıklayıcı olarak çocuğa iletilmesidir. Örnek olarak çocuğa verilen “topu kutuya at” uyarısı “topu kutunun içine at” şeklinde daha açıklayıcı verilebilir.
Bu yardımlar kullanılırken en önemli noktalar; yardımın etkili olması ve çocuk beceriyi kazandıkça yardımın azaltılmasıdır.
 
Ödül
Çocuğun işbirliğine yönelik bireysel çabaları mutlaka pekiştirilmelidir. Fakat kısıtlı sayıda ilgisi ve becerisi olan Otistik çocuklarda etkili olabilecek ödüller şunlardır;
Çocuğun sevdiği cola cips çikolata gibi ödüller en etkili ödüller ararsındadır.
Çocuğun istenilen davranışı yaptığı zaman öpülmesi, kucaklanması “aferin” “çok güzel yaptın” gibi övgüler duyması sosyal ödülleri oluşturur.
Parka gitmek kitap okumak müzik dinlemek gibi çocuğun hoşlandığı etkinlikler ise etkinlik ödülleridir.
Bu ödüllerin etkili olmasını sağlamak için mümkün olduğunca bu ödülleri istediği zaman elde etmesi kısıtlanmalıdır. Böylece çocuk istenilen davranışı göstermekle ödül alma arasındaki, ilişkiyi daha kolay kuracaktır. Uygun tepkiyi verir vermez anında ödül verilmelidir.
 
Derleyen Gülayşe DELEN
Sağlıklı ve sevgi dolu günler dilerim.
 

 

Gülayşe DELEN ULUSOY
Okunma Sayısı : 3831

“Bu eser’in her türlü telif hakkı şairin veya yazarın kendisine ve/veya temsilcilerine aittir. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.”

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum EkleErişim yapmaya çalıştığınız içerik için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Lütfen üye girişi yapınız...

+ Benzer Haberler
» BİLİNÇLİ AĞRI KESİCİ KULLANIMI
» EZİLME
» GECE YEMEK YEMEK
» PNÖMONİ (ZAATÜRE)
» FARENJİT
» YAN BAĞ HASTALIKLARI
» BOYUN DÜZLEŞMESİ
» OMUZ AĞRISI
» TIRNAK BATMASI
» TIRNAK HASTALIKLARI
» MENİSKÜS NEDİR
» BEYİN KANAMASI
» GÜZEL BİR CİLDİN SIRLARI NELERDİR?
» MİDE GRİBİ
» HEPATİT BE NEDİR?
» GRİBE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI
» GRİP
» İYOTLU TUZ
» MULTİPL-SKLEROZ
» DOWN SENDROMU


Site İçi Arama

DUYURULAR
» İPHONE CEP TELEFONUNDAN RADYOMUZU DİNLEMEK
İÇİN CEP TELEFONUNUZUN ARAMA MOTORUNA www.radyomavieylul.net/m ADRESİNİ GİRİNİZ VE "play" TUŞUNA BASINIZ.


» ANDROİD CEP TELEFONUNDAN RADYOYA GİRMEK
ve kesintisiz dinlemek için "PLAY STORE" tuşundan "Radyo Mavi Eylül" radyomuzu cep telefonunuza indirebilirsiniz. Radyomuz otomatik açılacaktır. Radyomuz çalarken başka sayfalarda gezinebilirsiniz. Açılan radyo sayfasının sol altındaki "sarı zarf" simgesini tıklayarak, istek gönderebilirsiniz. Dilerseniz, Googleden "Radyo Mavi Eylül" ANASAYFASINA ulaşıp, giriş yaparak SOHBET KÜRSÜSÜNE ulaşabilirsiniz.


» SOHBET KÜRSÜSÜ İHLALİ...
Sohbet kürsüsünde, din, siyaset ve parti konularında yapılacak atışmalarda veya kürsüye 7-8 mısradan daha uzun şiir asılmasında, o kişi yada kişiler 24 saat banlanacak, tekrarları söz konusu olduğunda üyeliği silinecektir…


» HAFTANIN İNCİLERİ
Haftanın incileri köşemizde duyurulan şiir ve yazılar, her pazartesi gecesi canlı yayınımızda radyomuzda okunmaktadır.


» RADYO MAVİ EYLÜL’DE CANLI YAYINLAR...

Tüm dost ve arkadaşlarımızı şiirlerle harmanlanıp, şarkılarla demleneceğimiz radyo gecelerimize bekliyoruz..


 
Ziyaretçi Defteri


YAZARLAR
 
Yurdagül
ÖZAY
 

 
Gülayse
DELEN
Sağlık / Yaşam

 
Şuayip
ODABAŞI
Ölüler Kentinin Ozanı

 
Yasemin
ÖZKAYA
 

DOST SİTELERİMİZ
Edebiyat Defteri
Antoloji
Türk Dil Kurumu
Edebiyol
Sinobil
FAYDALI LİNKLER
Belediyeler
Hastaneler
T.C Kimlik sorgulama
Dünya Haritası
Önemli Günler

Takvim

Radyo Mavi Eylül.Net Bir Müzik ve Edebiyat Platformudur.
Tüm Hakları Saklıdır 2013